diumenge, 15 de març de 2009

Audacity

En la setmana del 2 al 6 de març hem estat treballant el programa de so Audacity. Aquest dóna moltes possibilitats, entre d’altres; gravar la veu, fer modificacions en aquestes, posar-li una cançó de fons, etc...

A continuació es mostra una llista de tots els procediments que hem anat seguint per aconseguir fer un arxiu d’una cançó coneguda i afegir-li les nostres veus a sobre:

1.- Gravar una frase per grups. Cadascú enregistra un tros de veu en el seu pc i després el penja al blink:

- Abans de gravar la nostra veu ens hem hagut d’assegurar que el volum del programa estava al màxim, sinó enregistrarem la nostra veu molt fluixa.

- Per començar a gravar només cal clicar a la icona “rec”, enregistrar la veu i clicar al “stop”.

- Per escoltar el que hem gravat només cal clicar al “play”.

- Per guardar la gravació ho hem de fer a través “d’exportar com a WAW” a l’escriptori i tot seguit hem hagut de pujar el nostre arxiu al blink.

2.- Convertir les diferents gravacions de tot el grup en una:

- Un cop tenim totes les gravacions de les companyes, les obrim a través “d’importar àudio”.

- Si cliquem “play”s’escolten els quatre registres a la vegada, per tal de poder treballa d’una en una, cal silenciar les demés.

- Per amplificar o reduir el so cal donar-li a la opció que es troba en el menú “d’efectes” i igualar les quatre gravacions pel què fa al volum.

- Per retallar els silencis i trossos que sobren es selecciona el tros en qüestió i es clica a la icona de les estisores.

- Per poder escoltar-les en ordre i que no es reprodueixin totes a la vedada hem necessitat una icona que te la forma de fletxes per les dues bandes (<->), amb aquesta icona podrem posar el principi de la segona gravació a continuació del final de la primera gravació, i així consecutivament amb totes les gravacions.
Si ho hem fet bé, quan cliquem al “play”, ja no s’escoltaran les quatre pistes a la vegada sinó una darrera de l’altre amb l’ordre escollit.

- Finalment el desem a través “d’exportar como WAW” i el pugem a la carpeta del blink.

3.- Posar, a la nostra gravació definitiva, una cançó de fons:

- En aquest punt, li afegirem una cançó de fons a la nostra gravació. Tenint en compte que quan sonin les nostres veus la cançó haurà de baixar de volum perquè se’ns pugui escoltar millor.

- Per començar a treballar hem d’importar la gravació i la cançó, a través “d’importar áudio”.

- Amb la cançó ja importada, hem escollit en quin punt d’aquesta volem afegir les nostres veus. Per fer això caldrà posar en silenci l’altra pista.

- Per a baixar el volum d’aquell sector de la cançó que hem escollit no ho podem fer de cop, sinó gradualment, per això necessitem una icona que està al costat del cursor (dos triangles amb una línia enmig). Amb aquesta eina podem anar clicant a sobre del sector que ens interessa i anar baixant el volum. Cada clic que fem amb l’eina ens el marcarà amb un punt blanc.

- Un cop baixat el volum del sector de cançó que hem escollit només caldrà posar la pista de la gravació just a sota del punt de la cançó que té el volum baixat.

- Finalment, només caldrà pujar-lo al blink.

diumenge, 1 de març de 2009

Digitalització i Gimp


En la sessió realitzada el divendres 27 de febrer hem fet una petita introducció al concepte de la digitalització i ens hem endinsat en un programa de retoc d’imatges, nou per mi, anomenat Gimp.

Seguidament es mostra un petit resum de tot el realitzat durant la classe:

En primer lloc, hem definit la digitalització a través dels apunts que estan penjats en el temari del blink:

La digitalització és el traspàs d’una imatge analògica a un arxiu, consisteix en la transformació d'informació en un codi binari (1 i 0) per tal que l'ordinador la pugui tractar. La informació digitalitzada pot ser de molts tipus: imatges, escrits, vídeos, sons...

En segon lloc, i després d’aclarir alguns dubtes sobre la digitalització, ens hem fet una fotografia, dins de l’aula, i l’hem passat a l’ordinador. A continuació, hem començat el nostre primer contacte amb el Gimp.

El Gimp és un programa de retoc d’imatges, que es pot baixar gratuïtament d’Internet, el qual ens ha ajudat a retocar al nostre gust la imatge. Una de les coses a retocar era la mida de la foto, ja que si la pengem al blog amb la mida predeterminada és massa gran i Internet va massa lent. Després de fer la nostra imatge més petita l’hem penjada al blog. (En el missatge de presentació).

Finalment, hem pogut fer anar el Gimp lliurement per anar descobrint el funcionament del programa. Personalment he agafat la fotografia del meu blog, i l’he aclarida, seguidament he fet un muntatge amb la fotografia original i la retocada. El resultat és la fotografia que he penjat en aquest segon missatge.