divendres, 29 de maig de 2009

Resum del treball

De tots els treballs realitzats a classe, la temàtica del meu és: Noves tecnologies amb velles pedagogies.

En aquest treball
fem esment de les diferències entre la Pissarra Digital (PD), la Pissarra Digital Interactiva (PDI), la Pissarra Digital Interactiva Portàtil (PDI portàtil) i el Tablet PC. A més, també hem investigat sobre experiències reals d’escoles amb diferents graus d’adquisició d’aquestes noves tecnologies, així com recursos d’activitats per enriquir al professorat, que es poden trobar fàcilment a Internet. I com a resultat d’aquesta recerca hem creat una metodologia d’aplicació d’aquestes eines dins de l’aula.

Doncs bé, dit això, segueixo estudiant per a l'examen.